UA-108394641-1 Voice Dialogue – Anja Rijkhoff

Voice Dialogue

De betekenis van Voice Dialogue is: In gesprek (dialoog) zijn met je innerlijke ‘stemmen’, die ook wel ‘ikken’ of ‘deelpersoonlijkheden’ genoemd worden.

Dit is een eenvoudige en diepgaande methode voor zelfinzicht en bewustwording. Wanneer je stil bent en luistert, merk je dat er zich altijd wel een soort gesprek in je afspeelt. In een Voice Dialogue sessie laten we deze zgn. deelpersoonlijkheden één voor één aan het woord om je bewust te laten worden van wat er in je leeft. Als je je tijdelijk uitsluitend vereenzelvigt met zo’n deelpersoonlijkheid, kun je deze ervaren als een persoon met alles wat daarbij hoort: een eigen gedachtenwereld, gevoelsbeleving, lichaamservaring, gezichtsuitdrukking, specifieke plek in de ruimte waarin je bevindt, een houding, enz. Zodra je van plaats verandert (en het is de bedoeling dat je letterlijk op een andere plek (stoel gaat staan, zitten, liggen, hurken, enz.) kun je merken dat de energie verandert.

Ook je lichaamshouding, je stem, je manier van praten en de uitdrukking op je gezicht veranderen mee wanneer je weer een ander (vaak tegenovergesteld) deel aandacht geeft. Je kunt op deze manier contact maken met de krachtige delen in jou, die je beschermen en voor je opkomen, en met andere meer kwetsbare delen die weten van je diepste gevoelens. Het kunnen kinderen zijn, volwassenen, dieren, mythische figuren en zelfs vorige levens. Sommige zullen je bekend voorkomen—omdat je je daarmee bent gaan identificeren - en andere zullen nieuw voor je zijn (misschien zijn ze onderweg zoekgeraakt). Ze zullen zich opnieuw aan je voorstellen met hun specifieke gedragingen en talenten en je vertellen hoe hun samenwerking verloopt met andere delen, en wat dat voor jou kan betekenen.

Wat kan Voice Dialogue je geven?

Je komt veel over je diepste beweegredenen te weten en je kunt daardoor steeds bewuster kiezen voor wat je werkelijk wilt in je leven! (juist onbewuste krachten hebben de neiging je leven te willen sturen). Hoe meer delen je echt leert kennen en leert accepteren, waarderen en liefhebben, hoe meer je jezelf als (ge)heel(d) kunt ervaren. Zo kan er vanzelf innerlijke samenwerking ontstaan in plaats van een conflictsituatie. Als je bepaalde deelpersoonlijkheden lastig vindt, of als belastend en remmend ervaart, kun je, door ze beter te leren kennen, je energie vrijmaken en die delen in je positief gebruiken. Omdat Voice Dialogue zo’n energetisch (met energie geladen) proces is, zal de kwaliteit van vergeten, verloren, verdrongen of verstoten delen weer tot je beschikking komen als je je ermee vereenzelvigt. In contact te zijn met al je kanten maakt het mogelijk om te spelen, creatief te zijn, spontaan en vrij te handelen, en steeds minder te veroordelen, niet in jezelf en niet in de ander.

Wanneer gebruik je Voice Dialogue

Je kunt besluiten Voice Dialogue sessies te nemen als er iets specifieks in je leven speelt: een probleem, een klacht, een thema…. Waar je inzicht in wilt, maar vooral ook om, op een speelse en ondersteunende manier, meer licht te laten schijnen op wie je bent en kunt zijn!