UA-108394641-1 Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) – Anja Rijkhoff

Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP)

Neuro is afgeleid van neuron (zenuwcel) en staat voor de aanname dat al ons gedrag een gevolg is van neurologische processen. Ons zenuwstelsel, dat onze ervaringen verwerkt, maakt gebruik van 5 zintuigen:

  • zien
  • horen
  • voelen
  • reuk
  • smaak

Linguïstisch staat voor de aanname dat neurologische processen kunnen worden geordend en weergegeven door middel van taal en andere non-verbale communicatiesystemen, waaronder beelden, geluiden, gevoelens, smaken en woorden.

Programmeren staat voor ons vermogen om programma’s (communicatie met ons zelf en met anderen), die in onze neurologische systemen worden gebruikt, te kunnen achterhalen en te gebruiken om de door ons gewenste resultaten te behalen.

Dat betekent dat NLP zich vooral richt op de wijze waarop een mens de wereld om zich heen innerlijk beleeft. Deze beleving is bepalend voor de manier waarop mensen met elkaar en de wereld omgaan. Hoe beter we kunnen herkennen hoe het wereldbeeld van een ander is, hoe beter we met die ander in contact kunnen komen. We kunnen die andere dan ook eventueel begeleiden bij gedragsveranderingen en/of het verkrijgen van communicatievaardigheden.

NLP is de studie van intrapersoonlijke en interpersoonlijke communicatie en verandering van subjectieve ervaringen. De grondleggers zijn John Grinder en Richard Bandler. Deze leer is samengesteld uit diverse wetenschappelijke velden zoals, taal, hypnotherapie en gedragstherapie en is in de 80er jaren ontstaan in de Verenigde Staten door af te kijken hoe gerenommeerde therapeuten nu eigenlijk precies succesvol waren in therapie.

Deze gereedschapskist met technieken is bedoeld voor mensen die oplossingsgericht te werk willen gaan. NLP is bedacht met als achterliggende gedachte om zowel je interne communicatie als je externe communicatie te verbeteren. NLP helpt mensen zich in een positieve zin te ontwikkelen. NLP maakt gebruik van de verbinding tussen lichaam en geest om bewust veranderingen in herinneringen, emotie en gedrag te bewerkstelligen. Iemands lichaam beïnvloedt de geest en de geest beïnvloedt weer diens lichaam.