UA-108394641-1 Focussen – Anja Rijkhoff

Focussen

Dr. Eugene Gendlin. Gendlin ontdekte dat in de psychotherapie sommige mensen snel hun eigen leven weer konden oppakken, anderen waren na twee jaar behandeling nog geen stap verder. Samen met collega ’ s ging hij dit onderzoeken. Na duizenden bandopnames te hebben beluisterd bleek dat de mensen die snel de draad van hun leven weer konden oppakken een traag spraakgebruik hadden wanneer ze op een vraag van de therapeut reageerden. Alsof ze naar binnen luisterden, een gevoel in hun lichaam aftastten.

Ze hadden zoiets van "….eh…..ja…. mijn gevoel zegt dat het klopt." Of "…ik krijg hier zo’n onrustige maag van…dat voelt niet goed voor me." De antwoorden die kwamen bleken niet te maken te hebben met de manier waarop de therapeut de vragen stelde, of het goede of verkeerde vragen waren, of dat de therapeut de juiste interventie op het juiste moment had geplaatst. De antwoorden die kwamen hadden te maken met een innerlijk luisteren van de cliënt! De cliënt zelf wist de antwoorden al voordat hij of zij zich hiervan bewust was, het was een zelfontdekking! Gendlin ging deze manier van werken toepassen in de psychotherapie en merkte dat er veel belangstelling voor was. Steeds meer mensen raakten geïnteresseerd, ook mensen van buiten de psychotherapie. Deze spiritueel psychologische methode is ook onderdeel van mijn vakgebied.

Focussen is een ervaringsmethode, niemand kan beoordelen welk proces zich in de innerlijke wereld van een ander afspeelt, en hoe dat gaat. Het innerlijke proces kan nooit door een ander beoordeeld worden, het volgt zijn eigen weg. Focussen is gericht op de cliënt, Client Centered. De cliënt, of met andere woorden degene die aan het focussen is, de focusser, heeft de leiding over het innerlijk proces, de luisteraar c.q. begeleider is hoofdzakelijk op een aandachtige manier aanwezig, zonder een oordeel te hebben. Deze mensvriendelijke, zachtaardige vorm van therapie is wetenschappelijk erkend en heeft onlangs in Amerika de hoogste onderscheiding gekregen voor psychologie.

Wanneer

Je hebt een vaag gevoel dat er iets niet klopt, maar je weet niet wat, of je voelt iets in je lichaam maar kunt niet achterhalen waar het vandaan komt. Focussen is een spirituele ook realistische manier van omgaan met datgene wat nog niet genoeg gehoord is in jezelf, wat nog onbewust is. Het (h)erkennen van al wat je in jezelf kunt ervaren geeft nieuwe energie, die je kunt integreren in je dagelijkse bestaan. Zo word je steeds meer wie je in wezen bent. Focussen is geen wondermiddel, het geeft geen snelle genezing. We volgen de natuurlijke weg.